BEPIS Aktualności Zbiornik ciśnieniowy z odbiorem UDT

Zbiornik ciśnieniowy z odbiorem UDT

1 kwietnia 2016
Zbiornik PB

Na życzenie naszego klienta wykonaliśmy zbiornik do magazynowania mieszaniny propanu-butanu, obejmujący dokumentację techniczno-projektową wykonaną całkowicie od podstaw, zgodną z wymaganiami sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i normami PN-EN 13445 oraz PED 97/23/WE.

Zbiornik przewidziany jest do pracy w instalacji produkcyjnej benzyny syntetycznej i zbudowany jest z cylindrycznego płaszcza o średnicy 624 mm, zamkniętego od dołu dnem elipsoidalnym, a od góry połączeniem kołnierzowym z kołnierzem zaślepiającym umożliwiającym otwarcie aparatu. Wewnątrz poniżej połączenia kołnierzowego umieszczony jest demister, a na płaszczu zbiornika znajduje się sześć króćców technologicznych. W dolnej części do płaszcza zbiornika zamocowano trzy nogi wsporcze wykonane z kątowników. Dokumentacja opracowana w programie VVD umożliwiła analizę naprężeń i wytrzymałości elementów wg WUDT-UC-WO-O. Zbiornik posiada deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

BEPIS S.A. zajmuje się również produkcją zbiorników przeznaczonych do instalacji przemysłowych, wodnych, solarnych, parowych, chłodniczych, ciepłowniczych oraz centralnego ogrzewania. W zakres produkcji wchodzą także grzejniki Faviera, kanały wentylacyjne oraz konstrukcje spawane. Każdy wyrób z oferty może być dostosowany do wymagań projektowych klienta. BEPIS S.A. realizuje także skomplikowane konstrukcje.