Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Bronisław Koźbiał

 +48 33 488 00 20

 

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kleszcz

 +48 33 488 00 20

 pawel.kleszcz@bepis.pl

Członek Rady Nadzorczej

Dawid Kleszcz

 +48 33 488 00 20