Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Bronisław Koźbiał

 +48 33 488 00 20

 rada@bepis.pl

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kleszcz

 +48 33 488 00 20

 rada@bepis.pl

Członek Rady Nadzorczej

Dawid Kleszcz

 +48 33 488 00 20

 rada@bepis.pl