BEPIS Grupa BOBREK

Grupa BOBREK

Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych Bobrek jest Spółką Jawną. PMN BOBREK jest firmą niezależną całkowicie prywatną. Właścicielami są osoby z wieloletnim stażem w branży recyklingu aluminium i produkcji stopów odlewniczych. Naszą firmę stworzyliśmy od podstaw w 1998 roku, uzyskując po latach czołową pozycję w branży producentów stopów aluminium. Obecnie zatrudniamy ponad 200-stu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Jednocześnie stale dążymy do podnoszenia ich kwalifikacji, bo wiemy że jest to jedyna droga do doskonalenia i stałej poprawy jakości naszego produktu. Specjalizujemy się w produkcji odlewniczych stopów aluminium.

Kluczem do sukcesu jest również stała modernizacja i rozwój naszej firmy. W ostatnim okresie dokonaliśmy istotnych nakładów inwestycyjnych mających na celu podniesienie jakości produkcji. Posiadamy nowoczesne laboratorium kontroli jakości produkcji wyposażone w najnowszej generacji spektrometry firmy ARL. Wykonujemy analizy stopnia zagazowania i ilościową ocenę czystości ciekłego metalu oraz analizy metaloznawcze. Posiadamy nowoczesne linie produkcyjne wyposażone w komory rafinacyjne z dyszami wirującymi firmy FOSECO oraz komory z filtrami piankowymi firmy DRACHE. W oparciu o urządzenia filmy STEINERT oraz system typu ZPF wybudowaliśmy wysokiej jakości linię technologiczna do suszenia, separacji magnetycznej i topienia wiórów ze stopów Al pochodzących z procesów obróbki skrawaniem. Spełniając wymogi ochrony środowiska wyposażyliśmy każdą linie produkcyjną w indywidualne wysokowydajne systemy filtracji neutralizacji i odpylania spalin.

W roku 2013 uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny nr 2 w Praszce. Produkowane w nim ciekłe stopy Al, są dostarczane bezpośrednio na linie produkcyjne koncernu NEAPCO EUROPE. Oddział w Praszce jest modelowym przykładem outsourcingu i wskazuje kierunki dalszego rozwoju naszej firmy.

W lipcu 2014 zakończyliśmy proces wdrażania i uzyskaliśmy certyfikat zatwierdzenia systemu jakości ISO TS 16949:2009. Certyfikacja zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 została przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register LRQA.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.bobrek.com.pl

Grupa BOBREK