BEPIS Technologia Projektowanie

Projektowanie

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i produkcji w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Nasze projekty najczęściej opieramy na indywidualnych ustaleniach i akceptacji przez inwestora projektu wykonawczego.

Dokumentacje wykonujemy zgodnie z właściwymi przepisami, normami i warunkami technicznymi UDT. Wykonujemy dokumentacje zbiorników ciśnieniowych wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 97/23/WE z dn. 29 maja 1997 roku w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych. Nasze produkty projektowane są z materiałów według PN ,EN, ISO, DIN, ANSI i ASME oraz według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym. Projektujemy i wykonujemy zbiorniki ciśnieniowe, bezciśnieniowe, dwupłaszczowe i inne ze stali czarnej, nierdzewnej i kwasoodpornej.

Do wykonywania projektów i rysunków technicznych używamy najnowszych programów typu CAD 2D i CAD 3D.

Odtwarzamy dokumentacje zbiorników stalowych poziomych i pionowych spawanych. Dokumentację wykonujemy w języku polskim, angielskim oraz innych językach po odpowiednich uzgodnieniach. Dokumentacja jest wykonywana przez zespół projektantów i konstruktorów mający wieloletnią praktykę i doświadczenie.