BEPIS Nota Prawna

Nota Prawna

PMN BOBREK Oddział BEPIS  (dalej zwana „BEPIS” lub “Spółka”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.bepis.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Spółki w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z przedstawicielami Spółki.

BEPIS nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością BEPIS, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Spółki.

Zespół BEPIS