BEPIS Technologia Technologia Spawania

Technologia Spawania

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości spawanych konstrukcji nasz zakład stosuje wyłącznie kwalifikowane technologie spawania jak również proces spawania jest prowadzony przez kwalifikowanych spawaczy z wieloletnim doświadczenie. Poniżej przedstawiono główne metody spajania wykorzystywane w naszym zakładzie;
111 (SMAW) – spawanie elektrodą otuloną,
131/135 (GMAW) – spawanie metodą MIG oraz MAG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego/aktywnego )
121 (SAW) spawanie łukiem krytym,
141 (GTAW) spawanie metodą TIG (tzn. elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) – skrót wg ASME (GTAW),
21 Zgrzewanie punktowe.