BEPIS Kariera

Kariera

PMN BOBREK Oddział BEPIS poszukuje osób zainteresowanych pracą w doświadczonym, dynamicznym zespole, tworzącym motywujące środowisko pracy, sprzyjające rozwojowi i współpracy. Rekrutacja do naszej firmy odbywa się w trybie bieżącym. Jednak ze względu na potrzeby biznesowe może ona przebiegać z różnym natężeniem.

Zapraszamy do składania aplikacji pod adresem: kariera@bepis.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłączenie na wybrane aplikacje.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska wymienione poniżej.

Na wysyłanych, przekazywanych lub w jakikolwiek sposób dostarczanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy iż Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani pracą w naszej firmie, a na wypadek braku oferty dla nich w pierwszym prowadzonym procesie rekrutacji mogą opcjonalnie zamieścić poniższą klauzulę co spowoduje przechowywanie ich danych osobowych nie dłużej niż w okresie jednego roku od daty dostarczenia aplikacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy iż Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych niezwłocznie po czasie jednego roku daty pierwszej aplikacji.

Zespół BEPIS