BEPIS Jakość Polityka Jakości

Polityka Jakości

 

Prezentowana polityka jakości dzięki ukierunkowaniu na potrzeby klienta zapewnia naszemu przedsiębiorstwu umocnienie pozycji rynkowej w zakresie produkcji zbiorników przeznaczonych do instalacji wodnych, parowych, sprężonego powietrza, instalacji CO, instalacji chłodniczych, instalacji gazowych i olejowych oraz grzejników z rur stalowych, elementów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz odpylających na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Główne kierunki Polityki Jakości:

Spełnienie wymagań klienta

Spełnienie wymagań norm i przepisów prawnych

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością

Realizację wyżej wymienionych kierunków zapewniamy poprzez:

-Planowanie zakupów, odpowiedniej logistyki magazynowej, produkcji, oraz kontroli,

– Zapewnienie konkurencyjności dzięki optymalizacji kosztów produkcji oraz inwestycji w nowoczesny sprzęt i technologie,

– Prowadzenie partnerskiej polityki w stosunku do poddostawców oraz ich kwalifikowanie w sposób gwarantujący właściwą jakość dostarczanych przez nich wyrobów i usług,

– Stosowanie kwalifikowanych technologii produkcyjnych,

– Ciągłe doskonalenie kadr.

Powyższa polityka jakości stanowi wytyczne do ustalania celów oraz zadań dotyczących jakości.

Nasza Firma zobowiązuje się do zapewnienia środków i zasobów niezbędnych do zapewnienia, utrzymywania i udoskonalania prowadzonej Polityki Jakości.

Jednocześnie zapewnia się, że Polityka Jakości jest ogólnie dostępna i zrozumiała oraz została zakomunikowana wszystkim pracownikom, a także że będzie systematycznie przeglądana i oceniana pod względem jej przydatności. Za realizację niniejszej Polityki odpowiada Zarząd oraz Pracownicy PMN BOBREK Oddział Bepis.