BEPIS Kontakt Metryczka

Metryczka

Dane adresowe:

PMN BOBREK Oddział BEPIS
ul. Legionów 81
43-300 Bielsko Biała
tel.: +48 33 488 00 20
faks: +48 33 488 00 19
e-mail: bepis@bepis.pl

Dane rejestrowe:

Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Sp.J. Dawid i Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał
Ul. Krakowska 1a, 32-661 Bobrek
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000105018 | NIP 549-18-26-024 | Regon 070851344

Rachunek bankowy:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
IBAN:
PL 50 1240 4142 1111 0000 4825 2274  PLN
PL 90 1240 4142 1978 0000 4829 6959 EUR
SWIFT: PKO PPLPW

Zespół BEPIS- BOBREK