BEPIS Kontakt Metryczka

Metryczka

Dane adresowe:

BEPIS Spółka Akcyjna
ul. Legionów 81
43-300 Bielsko Biała
tel.: +48 33 488 00 20
faks: +48 33 488 00 19
e-mail: bepis@bepis.pl

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000521898
NIP: 9372670776
Regon: 243633501
Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
IBAN:
PL 36 1050 1360 1000 0090 3077 5671 PLN
PL 35 1050 1360 1000 0090 3077 5689 EUR
SWIFT: INGBPLPW

Zespół BEPIS S.A.