BEPIS Odpowiedzialny Biznes

Odpowiedzialny Biznes

W BEPIS ważnym elementem pracy jest ochrona środowiska oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również współpraca ze społecznością lokalną.

Produkcja realizowana w naszym przedsiębiorstwie może mieć wpływ na środowisko i dlatego realizując nasze procesy zawsze bierzemy pod uwagę regulacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Największym kapitałem każdej organizacji, również BEPIS są pracownicy i dlatego podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić właściwe standardy pracy oraz spełniać wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwala nam skutecznie reagować na potrzeby naszych klientów oraz realizować postawione przed przedsiębiorstwem cele.

Będąc członkiem lokalnej społeczności budujemy wzajemne zaufanie dbając o dobre relacje z otoczeniem.

Zespół BEPIS.