BEPIS Aktualności 30 październik 1963

30 październik 1963

30 października 1963

Wprowadza się w coraz szerszej mierze produkcję zbiorników ciśnieniowych przy pomocy automatycznego spawania. Zorganizowano laboratorium rentgenologiczne do badań wytrzymałości materiałów do produkcji zbiorników ciśnieniowych, podlegających odbiorowi technicznemu przez Biura Dozoru Technicznego.