BEPIS Aktualności 28 lipiec 1956

28 lipiec 1956

28 lipca 1956

Rozpoczęcie procesu prefabrykacji rur z wykorzystaniem nowej techniki wykonawstwa pozwalającej na osiągnięcie wysokiej wydajności pracy. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia do produkcji: agregatu przewoźnego do sprawdzenia działania  instalacji c.o., przyrząd do seryjnego badania szczelności armatury i przyrząd do badania rur prefabrykowanych na szczelność.