BEPIS Aktualności 24 czerwiec 1958

24 czerwiec 1958

24 czerwca 1958
BEPIS

Ukazanie się zarządzenia nr 154 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zmieniającego nazwę Przedsiębiorstwa na Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego w Bielsku-Białej.