BEPIS Aktualności 13 marzec 1966

13 marzec 1966

13 marca 1966

Otrzymanie pozytywnej opinii GIG w Krakowie dla prototypu stalowego kotła wodnego centralnego ogrzewania o powierzchni ogrzewania 2,5 m2.