BEPIS Aktualności 12 grudzień 1970

12 grudzień 1970

12 grudnia 1970

Pierwsze zrealizowane zlecenia zagraniczne dla firm: Backau Wolf z RFN na przewody powietrza (na zlecenie PTHZ „Elektrim” Warszawa), dla kopalni siarki Warna na urządzenia do zagospodarowania placu budowy (na zlecenie Hydrokopu Kraków), dla Mongolskiej Republiki Ludowej na urządzenia dla Wytwórni Mączki Kostnej (na zlecenie Kompexu Warszawa) oraz różne urządzenia dla NRD (na zlecenie Instalex Portu Warszawa).