BEPIS Aktualności 01 sierpień 1967

01 sierpień 1967

1 sierpnia 1967

Powołanie w BPIS Wydziału Projektowego prowadzącego działalność usługową w zakresie wykonywania dokumentacji technicznych dla kotłowni, wymiennikowni, hydroforni, regulacji sieci grzewczych i instalacji sanitarno-technicznych.