Zbiorniki odpowietrzające

Przedmiotowe zbiorniki odpowietrzające mają zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, zarówno po stronie niskich jak i wysokich parametrów, do usuwania z instalacji z wydzielających się z przepływającego medium gazów. W zależności od sposobu połączenia z instalacją i związaną z tym ilościa króćców rozróżnia się dwa typy zbiorników: „A”-nieprzepływowe i „B”-przepływowe.