Podpory ruchome ślizgowe typ A

Rysunek

Galeria

Opis

Zastosowanie

Podpory ruchome typu A stosuje się do rurociągów stalowych, w celu umożliwienia im przesuwu w kierunku osiowym.

Przeznaczenie dla rurociągów o średnicy zewnętrznej od 32 do 89 mm

Konstrukcja

Podpory ruchome typu A wykonuje się z blachy stalowej czarnej (Płozy).

Przykład zamówienia

Podpora ruchoma ślizgowa A-89

Tabela wymiarowa

Średnica rurociągu Płoza [mm] masa t H
Dz/DN a c L s R kg mm mm
32/25 25 130 480 5 16 0,47 50 146
38/32 30 448 5 19 0,56 50 149
44,5/40 35 486 5 22,5 0,65 50 152
57/50 45 492 5 28,5 0,85 50 158
76/65 60 498 5 38 1,35 50 168
89/80 60 492 5 44,5 1,15 50 175