Kryzy pomiarowe typ AG – B 1,6MPa

Rysunek

Galeria

Opis

Zastosowanie

Kryza pomiarowa jest stosowana do pomiaru natężenia przepływu cieczy par lub gazów. Umożliwia uzyskanie ciśnienia różnicowego.

Konstrukcja

Kryza pomiarowa składa się z dwuczęściowej obudowy z wewnętrznymi komorami wyrównawczymi, właściwej kryzy, uszczelek i króćców z kołnierzami.

Przykład oznaczenia

Kryza pomiarowa AG-b-100/1,6

Uwaga

Ciśnienie obliczeniowe 1,6 MPa

Tabela wymiarowa

Dz 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L1 10*D 8*D 5*D
L2 6*D 4*D 3*D