Kanały wentylacyjne typ B/I

Rysunek

Galeria

Opis

Zastosowanie

Przewody wentylacyjne blaszane proste o przekroju okrągłym stosowane są w instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie.

Konstrukcja

Przewody wykonywane są z blach ocynkowanych o grubości od 0,5 do 1,25 mm w zależności od wymiarów zewnętrznych. Długości handlowe wynoszą 750mm ; 1250mm ; 2000mm.

Przykład zamówienia

Przewód wentylacyjny prosty 200×0,5 L=750mm. (d x g x L)

Tabela wymiarowa

d 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000
g 0,5 0,6 0,75 1 1,25
L 750, 1250, 2000 mm