Image not available
Image not available
Image not available

The quality confirmed with certificates

Image not available
Image not available

The many years of experience

Image not available
Image not available
Image not available

The competent technical facility

Image not available
Image not available

The specialized team

Copyrights 2015 PMN BOBREK All Rights Reserved.
Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Sp.J. Dawid i Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał
Ul. Krakowska 1a, 32-661 Bobrek
Sąd Rejonowy dka Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000105018 | NIP 549-18-26-024 | Regon 070851344
Bank PEKAO S.A. | PL: 50 1240 4142 1111 0000 4825 2274 | EUR: PL90 1240 4142 1978 0000 4829 6959 | SWIFT: PKOPPLPW
Polityka Prywatności i Zasady Użytkowania

logo-gb-jasne