rysunek
rysunek2
rysunek
rysunek2
previous arrow
next arrow

Copyrights 2015 PMN BOBREK All Rights Reserved.
Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Sp.J. Dawid i Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał
Ul. Krakowska 1a, 32-661 Bobrek
Sąd Rejonowy dka Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000105018 | NIP 549-18-26-024 | Regon 070851344
Bank PEKAO S.A. | PL: 50 1240 4142 1111 0000 4825 2274 | EUR: PL90 1240 4142 1978 0000 4829 6959 | SWIFT: PKOPPLPW
Polityka Prywatności i Zasady Użytkowania

Grupa Bobrek

Grupa Bobrek