BEPIS Aktualności (Strona 9)

Aktualności

30 październik 1963

30 października 1963

Wprowadza się w coraz szerszej mierze produkcję zbiorników ciśnieniowych przy pomocy automatycznego spawania. Zorganizowano laboratorium rentgenologiczne do badań wytrzymałości materiałów do produkcji zbiorników ciśnieniowych, podlegających odbiorowi technicznemu przez Biura Dozoru Technicznego.  

czytaj dalej

16 maj 1959

16 maja 1959
BEPIS

Powołanie nowego odcinka robót tzw. Odcinek Robót Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych w Bielsku Białej.  

czytaj dalej

24 czerwiec 1958

24 czerwca 1958
BEPIS

Ukazanie się zarządzenia nr 154 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zmieniającego nazwę Przedsiębiorstwa na Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego w Bielsku-Białej.  

czytaj dalej